Janji Perisai Diri

Kami

Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri

Berjanji

  1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

  2. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia

  3. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan

  4. Patuh pada perguruan dan melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab azas dan tujuannya

  5. Memupuk rasa kasih sayang dan kekeluargaan diantara sesama anggota

Advertisements
%d bloggers like this: